PROFING - konštrukcia a výroba strojov a strojárenských technológií


... ďakujeme za návštevu MSV v BRNE... Príďte si odskúšať drvenie a odprášenie materiálu .... zaslúžite si istotu .......nové odprašovacie zariadenie..

PROFING Piešťany s.r.o. sa zaoberá vývojom a výrobou strojov ako.:


PROFING Piešťany spol. s.r.o., Vrbovská 104, 92101 Piešťany, SK-Slovakia, Tel.: 00421(0)33-7749705, Fax: 00421(0)33-7732181
Email: profing@profing.sk, www.profing.sk