... ďakujeme za návštevu MSV v BRNE... Príďte si odskúšať drvenie a odprášenie materiálu .... zaslúžite si istotu .......nové odprašovacie zariadenie..

PROFING Piešťany s.r.o. sa zaoberá vývojom a výrobou strojov ako.:

  • Drviče plastov, drviče EPS, shredder, nožové mlyny, odprašovacie zariadenia, sít do drvičov ... drvením: gumy, papiera, recyklácia káblov
  • Rovnačky drôtov, rotačné rovnačky, kladičkové rovnačky,.... rovnanie drôtu, strihanie drôtu
  • Podávače matíc do zvarolisov, vkladače matíc, orientácia matíc, podávanie matic
  • Špeciílne manipulátory, jednoúčelové stroje