Korešpondenčná a fakturačná adresa:
PROFING Piešťany spol. s r.o.
Vrbovská cesta 5051/110
921 01 Piešťany

Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava od roku 1994.
Vložka číslo: 613/T

IČO: 34 108 742