PROFING - konštrukcia a výroba strojov a strojárenských technológií


Podávače matíc

AUTOMATICKÉ PODÁVAČE (matíc, skrutiek, čapov a pod..) sú určené pre automatické vkladanie orientovanej súčiastky do zváracieho ( montážneho) stroja.

AUTOMATICKÉ PODÁVAČE zabezpečujú:

  • Dávkovanie matíc zo zásobníka do vibračného zariadenia
  • Orientáciu matíc (mechanická a optická kontrola orientácie)
  • Presun orientovaných matíc do podávača pneumat. dopravou
  • Vkladanie matíc do zváracieho stroja - na hrot elektródy

Prednosti podávača:

  • Až 5 násobné zvýšenie produktivity práce oproti ručnému podávaniu
  • Zaručená kontrola orientácie matíc zamedzuje vzniku nepodarkov
  • Zvýšená bezpečnosť obsluhy
  • Synchronizácia automatického podávania a zváracieho stroja

Fotogaléria

Dráha
Kontrola orientácie
Zásobník + vibračný zásobnik s orientáciou
Podávač typPM 1PM 2
Počet obsluhovaných zvaracích strojov12
Výkon podávania matíc (DIN 928)60ks/min2 x 50ks/min
Objem zásobníka5 dm38 dm3
Vzdialenosť podávača od zvar.strojamax. 2 mmax. 2 x 2 m
Elektrické napájanie220 V / 6 A220 V / 6 A
Inštalovaný príkon0,2 kW0,3 kW
Tlakový vzduch0,6 MPa0,6 MPa
Spotreba vzduchu na podanie matice2 dm32 dm3
Hmotnosť45 kg65 kg
Rozmery Š x H x V300x600x1200 mm500x700x1200 mm

PROFING Piešťany spol. s.r.o., Vrbovská 104, 92101 Piešťany, SK-Slovakia, Tel.: 00421(0)33-7749705, Fax: 00421(0)33-7732181
Email: profing@profing.sk, www.profing.sk