Jedná se o zařízení, které připravuje materiál do drtiče. Jeho účelem je rozdružit balíky nebo kopy fólie na menší části a tak urychlit proces zpracování. Součástí rozdružovače je vstupní a výstupní transportér.