Rovnačky drátu se většinou skládají z:

 • odvíjení drátu
 • vstupního zařízení
 • rovnání
 • stříhání

V tomto článku se budeme zabývat rovnáním a stříháním.

Rovnání drátu

Rovnání drátu je proces, který sahá až do podstaty výroby oceli. Stručný úvod do problematiky: při chladnutí oceli vznikají různorodé krystaly a na jejich hranicích různé defekty. Při tváření a výrobě drátu se krystaly přetvárují a na jejich hranicích zůstávají různá napětí a poruchy. Proto má drát určitou tvarovou paměť a různé fyzikálně - mechanické vlastnosti po celé své délce. Pokud chceme tento drát přetvarovat do rovného tvaru, musíme narušit nerovnoměrnosti a napětí, které jsou v něm. Tvarování musí probíhat až za hranicí pružných deformací v oblasti plasticity.

Tváření se dá docílit kladkovým způsobem nebo rotačním způsobem.

Kladková rovnačka

Nejběžnější způsob tváření je mezi soustavou kladek. Velikost, počet kladek, jejich rozestupy, míra přetváření a rychlost tváření jsou závislé na:

 • Průměru drátu,
 • Pevnosti drátu (měkké, tvrdé, pružinové, nerezové),
 • Povrchové úpravě drátu,
 • Požadavků na rovinnost drátu.

Tváření se provádí minimálně ve dvou rovinách. Při tomto způsobu nemusíme vždy dosáhnout požadovanou kvalitu rovinnosti.

 

Rotační způsob

Pokud požadujeme "absolutní" rovinnost drátu, je třeba aby rovnání probíhalo rotační metodou. (Odvolávka na video). Zde dochází k přetváření drátu podobně jako v kladkové rovnačce, jen si představme, že se to celé otáčí kolem osi stejného drátu. Rovněž platí závislosti mezi:

 • průměrem drátu
 • mechanicko-chemickými vlastnostmi
 • jakostí povrchu

a parametry nastavení rovnací turbíny jako:

 • rozteč rovnacích pouzder,
 • průměr a materiál rovnacích pouzder,
 • průhyb drátu,
 • rychlost posuvu,
 • rychlost otáčení rovnací turbíny.

Pro vlastníka rovnačky drátu je ideální, pokud se tyto parametry dají měnit, čímž se zvýší variabilita použití rovnačky drátu.

Stříhání

Vyrovnaný drát následuje do dělícího zařízení. Při stříhání může drát

 • zastavit v rovnací turbíně, která buď zastaví, nebo rotuje
 • pokračovat plynulým posuvem v rovnací turbíně

 

Drát stojí v rovnací turbíně

Zde může vzniknout problém. Pokud drát, byť jen na okamžik, zastane v rotující turbíně, vzniká na místě otáčení viditelná stopa. S nadměrným mechanickým pretvářením za studena se drát zpevní (zkřehne) a může dojít k jeho prasknutí. Někdy se to neprojeví okamžitě, ale až při následujícím zpracování drátu.

 

Drát se pohybuje v rovnací části

Ideální způsob rovnání drátu je, pokud tváření probíhá při konstantní rychlosti, ve stejném deformačním úhlu, homogenní po celém objemu drátu. Na stříhání je třeba použít létající nůžky, nebo kompenzační vlnu.

Způsob dělení drátu přímo ovlivňuje kvalitu střihu. Nejlepších výsledků se dosahuje, jestliže střižnice je jen o málo větší než průměr drátu a střižník je vytvarovaný podle průměru drátu. Dostaneme tak kolmý a nezdeformovaný střih.

Zaujalo Vás to? Máte otázky ohledně rovnaček drátu?