Expandovaný polystyren je materiál, který vyžaduje odlišný přístup k drcení jak se běžně drtí plasty a jiné komodity, při kterých dochází k střižnému řezu. Cílem je rozdělit kuličky od sebe tak, aby nedocházelo k jejich přeseknutí.

Dezintegrace kuliček od sebe nastává jejich vzájemným oddělením, přičemž zachová jejich tvar a výborné tepelněizolační vlastnosti bez prachových částic.