Slouží k roztavení cca 20 kg cínu a ohřívání na požadovanou teplotu. Do cínu se namáčejí hrubé konce kabelů za účelem jejich pocínování.

 

Potřebujete cínovací vaničku?