V článku se seznámíme s postupem při výběru drtiče. Cílem je usnadnit proces rozhodování, jaký drtič je pro naše požadavky ten nejvhodnější.

Než se pustíme dál, podíváme se na následující otázky:

 • Jaký rozměr bude mít vstupní surovina?
 • Z jakého materiálu je vstupní surovina?
 • Jaké množství suroviny chci drtit a v jakém čase (kg / hod)?
 • Jaký je požadovaný výstup? Velikost drti?

Nyní máme záchytné body, od kterých se můžeme odrazit. Drtiče rozdělujeme na "Před-drtiče" a "drtiče".

Před-drtiče

Jedná se o pomaloběžné drcení. Dokáží zpracovat těžké, tvrdé a velké bloky vstupní suroviny. Rozměr vstupní suroviny se pohybuje od 600 mm x 1000 mm x (výška - "neomezená"). Tyto rozměry jsou odvozeny od našich před-drtičů. Takovým před-drtičem lze drtit například: silnostěnné speky, plastové "koláče", bandasky, silnostěnné trubky, velkorozměrné výlisky, palety … . Pro některé technologické procesy není výstupní frakce dostatečně malá, a proto je potřené surovinu dodrviť na nožových mlýnech.

Pokud je vstupní surovinou velký blok, je vhodné vybavit před-drtič posuvnou násypkou. Jejím velkým přínosem je, že dokáže "odfrézovat" materiál z velkých bloků vstupní suroviny.

Pokud je třeba drtit velké kusy s malým objemem jako například: nádrže, blatníky, nárazníky, velké cívky, palety atd. doporučujeme vybavit před-drtič horním přítlakem. Výrazně se tak zvýší rychlost drcení.

Většina takových před-drtičů má řízený pohon. V první řadě se tím zabezpečuje ochrana motoru a zadruhé to přispívá ke zvýšení efektivity drcení. Na motoru se měří napětí, proud a cos fí. Na základě toho se dá vyhodnotit zatížení motoru a automaticky se zvolí režim posuvu násypky, podle nastavených charakteristik drcení. Charakteristiky je možné upravovat na řídícím panelu.

 

Nožové drtiče – rychloběžné

Vhodné jsou na tenkostěnné a rozměrově méně náročné vstupní suroviny. Materiál vstupní veličiny určuje typ a velikost drtiče. Drtiče mohou mít nože kolmo na sebe nebo šikmo na sebe. Výhodou nožových drtičů je vysoká agresivní geometrie rotoru, která zajišťuje velký prostor před rotačním nožem. Tato vlastnost má za následek neodskakování materiálu od rotoru a jeho vtažení do řezu.

Pokud má drtič nože kolmo na sebe, je to jednodušší na výrobu stroje, ale samotný chod drcení je rázový, dynamicky náročný. Šikmo postavené nože zajišťují klidný chod drcení, lepší energetickou bilanci, nižší ohřívání materiálu a nižší vznik prachových částic, vyšší účinnost drcení.

V mnoha případech se řeší tvar a rozměr vstupní násypky v závislosti na rozměrech vstupní suroviny. Velikost podrcené suroviny se na většině drtičů reguluje pomocí velikosti otvorů v sítu. Rozměr a umístění síta určuje výkon drcení.

Rozměr otvoru síta musí zohlednit:

 • Rozměr drceného materiálu
 • Typ drceného materiálu
 • Velikost požadované drtě.

Vzdálenost rotačních nožů a síta v závislosti na drceném materiálu je parametr, který výrazně ovlivňuje výkon drcení.

Na nožových drtičů je výhodné používat odsávání, které zajišťuje homogenní velikost podrceného materiálu, zvyšuje výkon drcení, odstraňuje podíl prachových částic.

Nutno podotknout, že správny návrh odsávání ovlivňuje:

 • Typ drceného materiálu.
 • Množství dopravovaného materiálu
 • Velikost a typ dopravních potrubí a dopravní délka.
 • Velikost a tvar cyklonu

Shrnutí

Správný výběr drtiče je závislý na několika parametrech. Přičemž musíme mít na zřeteli i minimální cenové náklady na realizaci celé soustavy, s použitím vysoce kvalitních komponentů, které zaručí dlouholeté používání.

Při drtících linkách je důležité optimalizovat drticí výkony před-drtiče a drtiče, aby celá soustava pracovala v optimálním vytížení při minimální spotřebě energie s maximální účinností drcení.

Na základě 25 - letých zkušeností s návrhem a výrobou drticích strojů a linek, Vám rádi pomůžeme při návrhu optimální soustavy.

Nabídku našich drtičů naleznete zde, nebo nám zavolejte.

Proč PROFING Piešťany spol. s r.o. ?

 • Neprodáváme jen stroje, řešíme problém.
 • Drtiče PROFING pracují již desetiletí v různých provozech a pořád s výbornými výsledky, což je důkazem jejich technické kvality.
 • Drtiče jsou lety testovány a zkoušeny.
 • Díky poptávce našich zákazníků se specifickými požadavky a skupině zkušených inženýrů s dlouholetou praxí se drtiče neustále zdokonalují. Získáváme tak zkušenosti z rozmanitosti drcení.
 • Výsledky z praxe okamžitě přetavíme do nových drtičů, díku malosériové výrobě.
 • Máme téměř tisícovku vyrobených drtičů a drtících linek po Evropě.

Drtiče PROFING vynikají:

 • Šikmým postavením rotačních a pevných nožů (nůžkový efekt). Lepší účinnost.
 • Vysokou robustností drtící soustavy. Delší životnost.
 • Použitím vysoce kvalitních materiálů. Nízké opotřebení.
 • Rychlým vyčištěním stroje. Snadná údržba.
 • Rychlá výměna nožů.

Soubor těchto parametrů řadí tyto stroje ke světové špičce ve své kategorii.

Naše portfolio strojů z nás udělalo dodavatele pro malé firmy  i velké automobilové koncerny napříč Evropským trhem a v menším poměru i mimo EU.

Ať už se rozhodnete pro jinou firmu, nebo zvolíte společnost PROFING Pieštany, přejeme Vám mnoho úspěchů.