Slúži na roztavenie cca 20 kg cínu a zohrievanie na požadovanú teplotu. Do cínu sa namáčajú hrubé konce káblov za účelom ich pocínovania.

Potrebujete cínovaciu vaničku?