Expandovaný polystyrén je materiál, ktorý si vyžaduje odlišný prístup k drveniu ako sa bežne drvia plasty a iné komodity, pri  ktorých dochádza k strižnému rezu. Cieľom je rozdeliť guľôčky od seba tak aby nedochádzalo k ich preseknutiu.

Dezintegtácia guľôčok od seba nastáva ich vzájomným oddelením, pričom sa zachová ich tvar a výborné tepelnoizolačné vlastnosti bez prachových častíc.