V článku sa oboznámime s postupom pri výbere drviča. Cieľom je uľahčiť proces rozhodovania, aký drvič je pre naše požiadavky ten najvhodnejší.

Skôr, ako sa pustíme ďalej, pozrieme sa na nasledujúce otázky:

 • Aký rozmer bude mať vstupná surovina?
 • Z akého materiálu je vstupná surovina?
 • Aké množstvo suroviny chcem drviť a v akom čase (kg/hod)?
 • Aký je požadovaný výstup? Veľkosť drte?

Teraz máme záchytné body, od ktorých sa môžeme odraziť. Drviče rozdeľujeme na „Pred-drviče“ a „Drviče“.

Pred-drviče

Jedná sa o pomalobežné drvenie. Dokážu spracovať ťažké, tvrdé a veľké bloky vstupnej suroviny. Rozmer vstupnej suroviny sa pohybuje od 600 mm x 1000 mm x (výška - "neobmedzená"). Tieto rozmery sú odvodené od našich pred-drvičov. Takýmto pred-drvičom je možné drviť napríklad: hrubostenné speky, plastové "koláče", bandasky , hrubostenné rúry, veľkorozmerné výlisky, palety.... . Pre niektoré technologické procesy nie je  výstupná frakcia dostatočne malá, a preto je potrené surovinu dodrviť na nožových mlynoch.

Ak je vstupnou surovinou veľký blok, je vhodné vybaviť pred-drvič posuvnou násypkou. Jej veľkým prínosom je, že dokáže „odfrézovať“ materiál z veľkých blokov vstupnej suroviny.

Ak je potrebné drviť veľké kusy s malým objemom ako napríklad: nádrže, blatníky, nárazníky, veľké cievky, palety atď. odporúčame vybaviť pred-drvič horným prítlakom. Výrazne sa tak zvýši rýchlosť drvenia.

Väčšina takýchto pred-drvičov má riadený pohon. V prvom rade sa tým zabezpečuje ochrana motora a v druhom rade to prispieva k zvýšeniu efektivity drvenia. Na motore sa meria napätie, prúd a cos fí. Na základe toho sa dá vyhodnotiť zaťaženie motora a automaticky sa zvolí režim posuvu násypky, podľa nastavených charakteristík drvenia. Charakteristiky je možné upravovať na riadiacom paneli.

Nožové drviče – rýchlobežné

Vhodné sú na tenkostenné a rozmerovo menej náročné vstupné suroviny. Materiál vstupnej veličiny určuje typ a veľkosť drviča. Drviče môžu mať nože kolmo na seba, alebo šikmo na seba. Výhodou nožových drvičov je vysoká agresívna geometria rotora, ktorá zabezpečuje veľký priestor pred rotačným nožom. Táto vlastnosť má za následok neodskakovanie materiálu od rotora a jeho vtiahnutie do rezu.

Ak má drvič nože kolmo na seba, je to jednoduchšie na výrobu stroja, no samotný chod drvenia je rázový, dynamicky náročný. Šikmo postavené nože zabezpečujú kľudný chod drvenia, lepšiu energetickú bilanciu, nižšie zohrievanie materiálu a nižší vznik prachových častíc, vyššiu účinnosť drvenia.

Vo veľa prípadoch sa rieši tvar a rozmer vstupnej násypky v závislosti na rozmeroch vstupnej suroviny. Veľkosť podrvenej suroviny sa na väčšine drvičov reguluje pomocou veľkosti otvorov v site. Rozmer a umiestnenie sita určuje výkon drvenia.

Rozmer otvoru v site musí zohľadňovať:

 • Rozmer drveného materiálu
 • Typ drveného materiálu
 • Veľkosť požadovanej drte.

Vzdialenosť rotačných nožov a sita v závislosti na drvenom materiáli je parameter, ktorý výrazne vplýva na výkon drvenia.

Na nožových drvičoch je výhodné používať odsávanie, ktoré zabezpečuje homogénnu veľkosť podrveného materiálu, zvyšuje výkon drvenia, odstraňuje podiel prachových častíc. Treba podotknúť, že na vypracovanie  správneho návrhu odsávania vplýva:

 • Typ drveného materialu.
 • Množstvo dopravovaného materiálu
 • Veľkosť a typ dopravných potrubí a dopravná dĺžka.
 • Veľkosť a tvar cyklónu.

Zhrnutie

Správny výber drviča je závislý od viacerých parametrov. Pričom musíme mať na zreteli aj minimálne cenové náklady na realizáciu celej sústavy, s použitím vysokokvalitných komponentov, ktoré zaručia dlhoročné používanie.

Pri drviacich linkách je dôležité optimalizovať drviace výkony pred-drviča a drviča, aby celá sústava pracovala v optimálnom vyťažení pri minimálnej spotrebne energie s maximálnou účinnosťou drvenia.

Na základe 25-ročných skúseností s návrhom a výrobou drviacich strojov a liniek, Vám radi pomôžeme pri návrhu optimálnej sústavy.

Ponuku našich drvičov nájdete tu alebo nám zavolajte

Prečo PROFING Piešťany spol. s r.o.

 • Nepredávame len stroje, riešime problém.
 • Drviče PROFING pracujú desaťročia v rôznych prevádzkach, stále s výbornými výsledkami, čo je dôkazom ich technickej kvality.
 • Drviče sú rokmi testované a skúšané.
 • Vďaka dopytu našich zákazníkov so špecifickými požiadavkami a skupine skúsených inžinierov s dlhoročnou praxou sa drviče neustále zdokonaľujú. Získavame tak skúseností z rozmanitosti drvenia.
 • Výsledky z praxe okamžite pretavujeme do nových drvičov, vďake malosériovej výrobe.
 • Máme takmer tisícovku vyrobených drvičov a drviacich liniek po Európe.

Drviče PROFING vynikajú:

 • Šikmým postavením rotačných a pevných nožov (nožnicový efekt). Lepšia účinnosť.
 • Vysokou robustnosťou drviacej sústavy. Dlhšia životnosť.
 • Použitím vysokokvalitných materiálov. Nízke opotrebenie.
 • Rýchlym vyčistením stroja. Ľahká údržba.
 • Rýchla výmena nožov.

Súbor týchto parametrov radí tieto stroje v svojej kategórii k svetovej špičke. Naše portfólio strojov z nás spravilo dodávateľov, malých firiem ako aj veľkých automobilových koncernov naprieč Európskym trhom a v menšom pomere, sme naše stroje vyvážali aj mimo EU.

Či už uprednostníte pre inú firmu alebo spoločnosť PROFING Pieštany, prajeme Vám veľa úspechov.