Rovnačky drôtu sú väčšinou skladajú z:

 1. Odvíjania drôtu
 2. Vstupného zariadenia
 3. Rovnania
 4. Strihania

V tomto článku sa budeme zaoberať rovnaním a strihaním.

 

Rovnanie drôtu

Rovnanie drôtu je proces, ktorý siaha až do podstaty výroby ocele. Stručný úvod do problematiky: pri chladnutí ocele vznikajú rôznorodé krištaly a na ich hraniciach rôzne defekty. Pri tvárnení a výrobe drôtu sa kryštály pretvárnia a na ich hraniciach zostávajú rôzne napätia a poruchy. Preto má drôt určitú tvarovú pamäť a rôzne fyzikalno - mechanické vlastnosti vo svojej dĺžke. Ak chceme tento drôt pretvárniť do rovného tvaru, musíme narušiť nerovnomernosti a napätia, ktoré sú v ňom. Tvárnenie musí prebiehať až za hranicou pružných deformácií v oblasti plasticity.

Tvárnenie sa dá docieliť kladičkovým spôsobom alebo rotačným spôsobom.

Kladičkový spôsob

Najbežnejší spôsob tvárnenie je medzi sústavou kladiek . Veľkosť, počet kladiek, ich rozostupy, miera pretvárnenia a rýchlosť tvárnenia sú závisle na:

 • Priemere drôtu,
 • Pevnosti drôtu (mäkké, tvrdé ,pružinové, nerezové),
 • Povrchovej úprave drôtu
 • Požiadaviek na rovinnosť drôtu

Tvárnenie sa prevádza minimálne v dvoch rovinách. Pri tomto spôsobe nemusíme vždy dosiahnuť požadovanú kvalitu rovinnosti.

 

Rotačný spôsob

Ak požadujeme "absolútnu" rovinnosť drôtu, je potrebné aby rovnanie prebiehalo rotačnou metódou. ( odvolavka na video). Tuná dochádza k pretvárneniu drôtu podobne ako v kladičkovej rovnačke, len si predstavme, že sa to celé otáča okolo osi rovnaného drôtu. Taktiež platia závislosti medzi:

 • priemerom drôtu
 • mechanicko-chemickými vlastnosťami
 • akosťou povrchu

a parametrami nastavenia rovnacej turbíny ako:

 • rozstup rovnacích puzdier,
 • priemer a material rovnacich puzdier,
 • priehyb drôtu,
 • rýchlosť posuvu,
 • rýchlosť otáčania rovnacej turbíny.

Pre vlastníka rovnačky drôtu je ideálne, ak sa tieto parametre dajú meniť. Čím sa zvýši variabilita použitia rovanačky drôtu.

Strihanie

Vyrovnaný drôt nasleduje do deliaceho zariadenia. Pri strihaní môže drôt

 • zastaviť v rovnacej turbíne, ktorá buď zastaví , alebo rotuje
 • pokračovať plynulým posuvom v rovnacej turbíne


Drôt stojí v rovnacej turbíne.

Tu môže vzniknúť problém , čo i len na okamžik drôt zastane a rotujúcej turbíne. Vzniká na mieste otáčania viditeľná stopa a v mieste pretočenia (s nadnerným mechanickým pretvárnením za studena) drôt sa spevní (zkrehne) a môže dôjsť k koho prasknutiu. Niekedy sa to prejaví až pri nasledovnom spracovaní drôtu.


Drôt sa pohybuje v rovnacej časti

Ideálny spôsob rovnania drôtu je, ak tvárnenie prebieha pri konštantnej rýchlosti, v rovnakom deformačnom uhle, homogénne v celom objeme drôtu. Na strihanie je potrebné použiť letajuce nožnice, alebo kompenzačnú vlnu.

Spôsob delenia drôtu priamo ovplyvňuje kvalitu strihu. Najlepších výsledkov sa dosahuje, ak strížnica je len málo väčšia ako priemer drôtu a strižník je vytvarovaný podľa priemeru drôtu. Dostávame tak kolmý a nezdeformovaný strih.

Zaujalo Vás to? Máte otázky ohľadne rovnačiek drôtu?