Komplexné spracovanie drveného materiálu rieši technologická drviaca linka. Základná zostava je:

 

Drviace linky môžeme doplniť o magnetické separátory, odprašovacie zariadenia, prípadne iné doplnky na základe Vaších požiadaviek.

Pri drviacich linkách je dôležité optimalizovať drviace výkony pred-drviča a drviča, aby celá sústava pracovala v optimálnom vyťažení pri minimálnej spotrebne energiemaximálnou účinnosťou drvenia.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás.