Rýchlobežný nožový drvič, určený na objemové drvenie rozmernejších kusov z plastu, gumy a iných materiálov ako napríklad odrezky z dreva, textil, papier, elektrošrot, elektrokáble, polystyrén, EPS, PET fľaše, PE- fólie, mikroténové fólie a pod.

Drvič nachádza efektívne použitie najmä v prevádzkach, zaoberajúcich sa drvením technologického a komunálneho odpadu, za účelom jeho následného zhodnotenia. K drviču je potrebný transportný ventilátor a cyklón, ktorý prepravuje podrvený materiál na zberné miesto. Možnosť nastavenia minimálnej strižnej vôle 0,1 mm predurčuje drvič i pre drvenie PET fliaš , PE -fólií a mikroténových fólií. Odklápací mechanizmus násypky drží odklopenú násypku v ľubovoľnej polohe. Drvič sa na zákazku vyrába i s tlačným zariadením PET fliaš a fólií, ktoré zabezpečuje vyššiu účinnosť drvenia zatláčaním materiálu priamo do priestoru rotora drviča. Drvič je možné vyrobiť aj s podávačom fólie.

Vlastnosti drviča, ktoré by sme radi vyzdvihli:

  • Strižný rez zabezpečuje vysokú účinnosť drvenia materiálu.
  • Ľahko vymeniteľné sito pre požadovanú veľkosť podrveného materiálu.
  • Jednoduché čistenie, nastavovanie a výmena nožov zabezpečuje ľahkú údržbu.
  • Veľký prídavok pre ostrenie zabezpečuje dlhú životnosť nožov.

Drvič vieme rozšíriť alebo upraviť o:

  • Prídavné podávacie zariadenie pre kontinuálne drvenie nekonečných pásov fólie (viac informácií), pruhov, dosák a profilov.
  • Prispôsobiť násypku, výsypku, umiestne drviča podľa vaších potrieb.
  • Opatriť komoru a rotor tvrdo-návarom pre vyššiu životnosť namáhaných častí drviča.

K drviču Vám ponúkame:

Výkon drviča[kg/hod]250 ÷ 900
Príkon motora[kW] 18,5
Priemer rotora[mm]350
Dĺžka rotora-nožov[mm]430
Počet nožov- rotačné/pevné[ks]3/2
Priemery otvorov v site[mm]4 ÷ 60
Otvor násypky (š x v)[mm]630x 510
Elektrické pripojenie[ V / A]400 / 63
Hmotnosť[kg] 800
Rozmery (d x š x v)[mm]1520x900x1910
Radi Vám zodpovieme prípadné dotazy.